Profiel & Ervaring


Profiel.De term energiecoach en energieadviseur worden door meerdere partijen gebruikt en de vraag is:
Wat is nu het verschil? Wat doet de  energiecoach nu anders dan de energieadviseur?


Bovenstaande definities zijn dan ook als richtlijn bedoeld en niet als scheidingslijn.

Een strakke scheiding is er niet, eerder overlap. Sommige energiecoaches zijn technisch en bouwkundig onderlegt, sommige adviseurs richten zich niet alleen op de woningaanpak, maar weten de mensen ook bewust te maken en sommige adviseurs leveren maatwerk en maatwerkadviseurs leveren ook energieadvies…

Aan de slag, stekker erin!


Bekijk de powerpoint

Profiel van de energiecoach.


Wij zoeken een inspirerende sociaalvaardige coach met goede communicatieve vaardigheden en met hart voor mens en milieu. Vind jij het belangrijk dat mensen hun energieverbruik bewust kunnen sturen en daarmee goed zijn voor het milieu en hun eigen portemonnee? Wil jij mensen graag helpen met het verminderen van hun energieverbruik en heb jij voelsprieten voor de juiste insteek om:

• De ander inzicht in eigen gedrag en energieverbruik te laten krijgen
• Haalbare doelen te laten ontwikkelen gericht op minder energieverbruik
• Nieuw gedrag te laten ontwikkelen dat leidt naar het halen van de beoogde doelen?

Dan ben jij de energiecoach die we zoeken!

Je vind het leuk om bij anderen thuis te komen en je te verdiepen in de ander zijn situatie. En je weet de ander te motiveren en te stimuleren, je zet de juiste middelen en tools in om de ander z’n doel te laten behalen en indien nodig regel je die support die de ander kan helpen om zelf de regie te houden.  Indien nodig verwijs je door naar andere instanties die ondersteuning kunnen bieden.  Kennis van energienota’s en vaardigheden voor het toepassen van maatregelen als tochtstrippen, radiatorfolie en het waterzijdig inregelen is een pré. Indien nodig ben je bereid je deze kennis eigen te maken.

  • Interesse
  • Sociale vaardigheden
  • Coachings vaardigheden
  • Creativiteit
  • Financiële deskundigheid
  • Praktisch inzicht en praktische vaardigheden

Ervaring.

In Fryslân is al veel ervaring opgedaan door gemeenten en energiecoöperaties met het opleiden van energiecoaches. In dit artikel krijgt u inzicht in ervaringen van de diverse partijen, het aanbod en de ervaring.

In Leeuwarden zijn de energiecoaches (2 mensen uit de bijstand) opgeleid door Klaas Hofman, deze zijn ondertussen fulltime aan de slag als energiecoaches voor de gemeente Leeuwarden.

In Leeuwarden is bij energiecoöperatie Grieneko een training door Hoom geweest voor energieadviseurs. Voor coaching van de smalle beurs, zou de training nog iets meer toegespitst kunnen worden op deze doelgroep en de problematiek die daar speelt. Hoom is bezig met het aanbod online te maken. In de toekomst zullen er nieuwe mogelijkheden zijn.

In Smallingerland is onlangs een groep energiecoaches opgeleid door de Hanzehogeschool in samenwerking met ComposYtum & Klaas Hofman (energiecoach Leeuwarden). Deze training is op basis van toegepaste psychologie en praktische kennis van technieken verzorgd door bedrijven uit Fryslân. De opleiding was in dit geval gericht op een mix van vrijwillige energiecoaches en betaalde energiecoaches.

In de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland verzorgt het Duurzaam Bouwloket een training voor de vrijwillige energiecoaches, die via dorpsbelangen en energiecoöperaties bereid zijn gevonden om deze taak in hun eigen dorp te vervullen. Deze training zou inmiddels plaats hebben gevonden, maar de Corona zorgde ervoor dat de fysieke trainingen niet plaats konden vinden.
Het Duurzaam Bouwloket is druk bezig met online-trainingen en live-seminars te ontwikkelen.

Alle drie de partijen hebben een mix van gesprekstechnieken, coachvaardigheden, algemene kennis over de energietransitie, technische kennis over isoleren en ventileren, opwek via zon en warmte en duurzame installaties.

Yang Soo Kloosterhof van ComposYtum en Klaas Visser van het Duurzaam Bouwloket merken beide op dat energiecoaches die het werk doen op basis van vrijwilligheid, vaak al betrokken zijn bij de energietransitie. Ze zijn door dorpsbelang of energiecoöperatie bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De vrijwilliger heeft over het algemeen al kennis van technieken en affiniteit met energiebesparing en duurzaamheid. Deze vrijwilliger heeft meer behoefte aan gesprekstechnieken en coachvaardigheden. Trainingen op maat gemaakt voor de doelgroep zullen in de toekomst eerder regel dan uitzonderingen zijn.

Wanneer de energiecoaches die nu actief zijn binnen gemeenten en energie coöperaties en daarbij de nieuw te werven energiecoaches, gaan samenwerken, zullen er meer en vaker mogelijkheden zijn om trainingen en verdiepingsmodules te verzorgen. Hierdoor is er meer maatwerk nodig en ook mogelijk. Alle partijen geven aan met ons mee te willen denken in het aanbod en een passende training te kunnen verzorgen, inclusief een passende offerte.