Doelen & Diensten


Onze doelen.


Ons duurzaamheidsdoel is zoveel mogelijk mensen laten bijdragen aan de energietransitie, door hun CO2 uitstoot te verkleinen. Dit doel willen samen met jou behalen door middel van ons opleidingspakket.

PEB leidt energiecoaches, energieadviseurs en maatwerkadviseurs op en geeft begeleiding in het overbrengen van ons duurzaamheidsdoel bij de particulieren en bedrijven.

Onze diensten.


1 – Kennis

Onze jarenlang ervaring in en passie voor het energiecoach vak, zorgt dat wij onze kennis graag overdragen.

In onze opleiding leer je contact te maken met de klant, gesprekstechnieken, praktisch toepasbare psychologie van coachen, maatregelen en oplossingen die bijdragen aan energiebesparing. Deze training is praktisch van aard. Een dagdeel bestaat uit ervaringen van een deskundig energiecoach en een coachklant. De training wordt gegeven door een deskundig energiecoach en een coachklant. Aan deze twee ervaringsdeskundigen kun je al je vragen stellen.

2 – Intervisie

Energiecoaching is een vak waar je al doende beter in wordt. Uitwisseling van ervaringen, het zelf ontwikkelend vermogen vergroten is belangrijk voor de energiecoach. Reflectie en onderzoek naar je eigen handelen helpt daarbij. PEB verzorgt ondersteunende intervisie, waarbij je kunt groeien in het energiecoach vak.

3 – Werkgelegenheid

PEB verzorgt werk-leertrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben hier enkele jaren ervaring mee en dragen graag bij aan succesvolle overgang naar werk. Door een juiste praktijkgerichte opleiding en begeleiding hier aan te geven.

4 – Ondersteuning gemeenten

PEB ondersteunt de gemeenten en coöperaties in het begeleiden van hun energiecoaches in de dagelijkse uitvoering van hun taak. Vanuit onze expertise weten we wat er zoal kan gaan spelen en zorgen we dat de kennis van de energiecoach up-to-date is.

5 – Bewustwording

Vanuit het coachtraject ontstaat er bewustwording rondom energie en duurzaamheid en zo ontstaat er nieuw inzicht. Dit nieuwe inzicht draagt bij aan verbetering in zowel energiehuishouding als de financiële situatie en leidt naar een actiever leven met meer zelfregie.

6 – Samenwerking

PEB werkt samen met burgerinitiatieven, gemeenten, provincie, woningcorporaties en energiecoöperaties. Alleen samen krijgen we de energietransitie rond.
Image
Image
Image

Neem contact op.

  • 0634276761
  • info@stichtingpeb.nl
  • Leeuwarden