Doelgroep

Interesse
De energiecoach is iemand die geïnteresseerd is in mens en gedrag en het fijn vindt om een
ander te begeleiden. De ander in z’n eigen kracht zetten en regie laten nemen voor eigen
handelen is een belangrijk aspect.

Sociale vaardigheden
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt hart voor mens en milieu.
Je vindt het leuk om bij anderen thuis te komen en je te verdiepen in de ander z’n
situatie. Je weet de ander te motiveren en te stimuleren, je zet de juiste middelen en
tools in om de ander z’n doel te laten behalen en indien nodig regel je die support die de
ander kan helpen om zelf de regie te houden.

Duur cursus

De volledige cursus is opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel duurt vijf dagen, verspreidt over vier à vijf weken. Zie voor exacte data de Agenda.
Het praktische deel bestaat uit meeloop-uren met ervaren coaches en bijscholingen.

Een verkorte cursus op locatie is ook mogelijk. Deze verkorte cursus is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het opleiden van vrijwillige Energiecoaches of voor mensen die al werkzaam zijn in de sociale sector. Neem als organisator daarvoor contact op via info@peb.frl.

Inhoud cursus

Onderwerpen die tijdens het theoretische deel aan bod komen, zijn:

  • Introductie energiecoach / Coaching & gesprekken
  • Besparingstechnieken
  • Regelingen, financieringen & monitoring
  • Ervaringsdeskundigen & gesprekstraining met trainingsacteurs
  • Thuisdomotica
  • Duurzaam Doehuis
  • De energiecoach aan de slag (netwerken, contacten, werving etc.)

Kosten

Deelname aan de volledige cursus Energiecoaching bij PEB kost € 3000,- (onderverdeeld in € 1500,- voor het theorie-deel en € 1500,- voor het praktische deel met stagebegeleiding).

Verkorte cursus op locatie organiseren? Neem contact op via info@peb.frl voor een offerte op maat.

Profiel Energiecoach

De cursus legt de fundamentele basis om van jou een inspirerende, sociaalvaardige energiecoach te maken. Heb je de cursus met succes afgerond, dan beschik je op het gebied van energiebesparing over:

  • Coachingsvaardigheden
  • Praktisch inzicht en praktische vaardigheden
  • Financiële deskundigheid

Je vindt het belangrijk dat mensen hun energieverbruik bewust sturen en daarmee goed zijn voor het milieu en hun eigen portemonnee. Je helpt mensen graag helpen met het verminderen van hun energieverbruik en je hebt voelsprieten voor de juiste insteek om:
• De ander inzicht in eigen gedrag en energieverbruik te laten krijgen
• Haalbare doelen te laten ontwikkelen gericht op minder energieverbruik
• Nieuw gedrag te laten ontwikkelen dat leidt naar het halen van de beoogde
doelen

Burgers die de energiecoach bezoekt hebben vaak al veel instanties over de vloer gehad en verwachten ook dat deze coach ‘het’ komt vertellen. Maar en energiecoach opgeleid door PEB heeft een andere benadering! De coach laat het uit de betrokkene zelf ontstaan en van daaruit kan de burger stappen zetten in het traject van bewustwording en besparing.

Vaardigheden en competenties van de energiecoach

Coachingsvaardigheden
In het coachen op energievraagstukken is het van belang om de burger zelf in beweging te
laten komen en de regie in het vraagstuk bij de burger te laten. Dit zorgt namelijk voor een
langdurige voortgaande beweging en participatie in de energietransitie. De energiecoaching
kan gezien worden als de ondersteuning om het duurzame doelen te bereiken.
De energiecoach is dus een expert in:
• Het coachen, begeleiden en motiveren van de ander.
• De ander z’n eigen vraagstukken te laten verwoorden en eigen doelen te laten
ontwikkelen.
• De ander z’n eigen doel te laten behalen met de juiste ondersteuning.
• De handelingsmogelijkheden van de ander te vergroten, zodat deze steeds vaker en
sneller tot oplossingen van z’n eigen vraagstukken komt

Praktisch inzicht en praktische vaardigheden
De energiecoach heeft praktisch inzicht en weet waar praktische toepassingen als
tochtstrips, radiatorfolie, vervangen van kraan of douchekop en waterzijdig inregelen van de
CV zinvol zijn. En indien nodig voert de energiecoach deze maatregelen uit of brengt de klant
in contact met partijen die deze maatregelen toepassen voor de klant. Het waterzijdig
inregelen is een tijdrovende en vaktechnische klus, die vaak door een expert wordt
uitgevoerd. De energiecoach is dan de verwijzer naar de vaktechneuten.

Financiële deskundigheid
De energiecoach kan energienota’s begrijpen en uitleggen, zodat er kennis en inzicht
ontstaat. Daarbij is er kennis van regelingen, subsidies en financieringen die verduurzaming
aantrekkelijker kunnen maken. De energiecoach weet de burger de weg te wijzen. Indien nodig verwijs je door naar andere instanties die ondersteuning kunnen bieden.