Over PEB.


PEB is een stichting die zich inzet voor de energietransitie. Om deze energie transitie soepel te laten verlopen is een kunst, waarbij participatie helpt om een zo'n groot mogelijk draagvlak te creëren en de verandering gezamenlijk en vlot te laten verlopen.
Aan deze participatie helpen wij mee door mensen te begeleiden in het besparen van energie en in het verduurzamen van hun woning. Om dit te realiseren leiden we energiecoaches, energieadviseurs en maatwerkadviseurs op. Daarnaast begeleiden we hen om zo optimaal mogelijk te presteren en hiermee ons duurzaamheidsdoel over te brengen bij de mensen.

Image
Image
Image

Onze oprichter.


K.B. Hofman

Stichting PEB heb ik opgericht omdat ik een bredere groep mensen wil bereiken, niet alleen in Leeuwarden maar in heel Nederland. Ik ben werkzaam als energiecoach en energieadviseur binnen de gemeente Leeuwarden. Tevens heb ik op dit gebied verschillende pilots gedraaid o.a. voor stads/regio Leeuwarden en voor de gemeente de Fryske Marren. Ook de gemeentes Súdwest-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke staan dit jaar nog op de planning om langs te gaan voor deze pilot.

Door mijn werkervaring zie ik dat ik veel te bieden heb en dat mijn werkmethode aanslaat. Deze methode wil ik delen daarom heb ik PEB opgericht. Ik ben energiecoach in hart en nieren! Mijn passie ligt in energie besparen, verduurzamen en coachen. Mensen in hun kracht zetten door ze uit te dagen, aan te moedigen en waar nodig te ondersteunen.

Als stichting heb je een bestuur nodig. Ons bestuur bestaat uit 4 personen, waarbij ieder in hun eigen kracht staat door de werkervaring die ze hebben opgebouwd en door de passie die zij hebben voor hun werk. Met dit bestuur vormen wij een sterk team op het gebied van energie besparen en duurzaam leven.

Speerpunten.

Ontstaan.

Vanuit de hoek van duurzaamheid zien wij een behoefte ontstaan naar de vraag van energiecoaches en gelijksoortige functies. Bewustwording, milieu-effecten en kostenbesparing worden steeds belangrijker.

Daarnaast zien we dat de arbeidsmarkt al lange tijd om hervorming vraagt; vele functies verdwijnen en andere functies ontstaan. De corona crisis versnelt het proces van bezuinigen en eventueel verlies van werk. De noodzaak om mensen (om-) te scholen naar kansrijke banen is nu groot.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je mensen die (dreigend) werkloos raken opleidt voor een baan in de energiesector dit de arbeidsmarktpositie voor deze mensen verstevigd.

Image

Ervaring.

In diverse gemeenten zijn al door ons opgeleide energiecoaches aan de slag. Zij werken vanuit de afdelingen duurzaamheid, maar ook vanuit het sociale domein om (energie)armoede tegen te gaan en/of schuldhulpsanering te voorkomen. In enkele gevallen is het een gezamenlijke aanpak vanuit deze sectoren, maar dit is eerder uitzondering dan regel.


Daarnaast is er energiecoaching en maatwerkadvies vanuit de energiecoöperaties, dit is vaak op vrijwillige basis ofwel met korting te realiseren via het lidmaatschap van de coöperatie.

Image

Vooruitzicht.

Wij verwachten in de nabije toekomst een veranderende arbeidsmarkt wat energietransitie betreft. Om dit op te kunnen vangen, verzorgen wij de opleiding, begeleiding en plaatsing van energiecoaches, energie- en maatwerkadviseurs.
Onze focus ligt nu vooral op de doelgroep werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen c.q. wensen over te stappen naar een baan in de duurzaamheid.

Image
You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
C.S. Lewis